Mycelia
Idéprocess konstverk KvibergPågående konstgestaltningsprojekt (2023 - 2024)

En öppen idé- och konstnärligprocess som bygger kunskap och gemenskap för att sedan omsättas i ett permanent konstverk för Kviberg Park. På uppdrag av Göteborg Konst. Länk till utlysningen.


Jag skall ta fram ett permanent konstverk för Kvibergs Park. Som en del av detta bjuder jag in till en öppen idéprocess. Tanken är att skapa en gränsöverskridande och lekfull deltagarbaserad process där konsten och skapandet står i fokus. Med mitt konstnärskap som bas kommer jag tillsammans med deltagare och inbjudna gäster, undersöka platsen ur olika perspektiv och teman som: Kretslopp, deltagarkultur och rollspel, nätverk, mycelium, folktro, allegori, natur-kultur, mångfald.

VILKA KAN DELTA?
Projektet välkomnar folk i alla åldrar och med olika bakgrund. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av konstnärligt skapande, det enda som behövs är din nyfikenhet, närvaro och deltagande på plats.

Deltagandet är gratis och vi bjuder på fika vid varje tillfälle!

Se schema nedan.

borrowed image (thank you)
UPPLÄGG?
Vi arbetar med praktiska övningar i enkla labb och workshops ihop med inbjudna gäster som berättar om olika temana. Lekfullt samlas vi kring vad vi vill att konstverket skall göra för eller med platsen i Kvibergs park. Vi testar, skriver, går promenader, fantiserar, skissar, lajvar, arbetar med lera, fikar och samtalar. Tanken är att bygga gränsöverskridande möten och samtidigt etablera en kommande mötesplats med konstverket som markör.

NÄR & VAR?
Idélabben äger rum nu under vår-höst 2023 i Kompani 415’s lokaler på Marketenterivägen 1 i Kviberg Park. Med platsen som bas skapar vi tillit, trygghet, samhörighet och förvildade tankegångar.
SCHEMA 

torsdag 20 april, kl. 18.00-20.30
Idélabb 1: Inventering: Platsens Själ
Byggnadsantikvarie Boel Melin från Higab delar med sig av sin kunskap kring platsens och byggnadernas historia. Tillsammans utforskar vi Kviberg Park. Vid fint väder går vi en promenad.

fredag 21 april, kl. 14.00-16.30
Idélabb 2: Vad är en konstnärlig process 
Åsa visar exempel på konstverk ur sitt konstnärsskap och berättar lite om hur hennes processer och metoder kan se ut. Tillsammans hjälps vi åt att starta upp en tankekarta (mind map) över Mycelia projektet. 

lördag 22 april, kl. 13.00 – 16.00
Idélabb 3: Mycelium - svampars förunderliga liv och kretslopp
Mykolog och forskare Henrik Nilsson från Göteborgs Universitet tar oss med på en presentation kring svampars fantastiska existens. Vi inventerar platsen och letar mycel. Kanske får vi även kika på jästsvamp i mikroskop.Torsdag 4 maj, kl. 18:00-20:30
Idélabb 4: Deltagarkultur och rollspel
Tillsammans med Jenny och David från Octotext provar vi på ett special- komponerat friformsrollspel: ”Om jag vore..”. 

Fredag 5 maj, kl. 14.00-16.30
Idélabb 5: Deltagarkultur och rollspel
Tillsammans med Jenny och David från Octotext provar vi på ett special-komponerat friformsrollspel: ”Om jag vore..”.

Lördag 6 maj, kl. 13.00-16.00
Idélabb 6: Metafor, allegori, skrivande, sagor
Ett medskapande sagoworkshop med Octotext.

Octotext är Jenny Fornell Hjelm; redaktör, skrivutbildare, skribent och tycker om att stå på scen, och David Hjelm; datalingvist, skribent och experimenterar med text, material och musik.
- >    Begränsat antal platser    - >      Begränsat antal platser    - >      Begränsat antal platser    - >

ANMÄLAN GÖRS VIA DETTA FORMULÄROM OSS

Åsa Cederqvist är verksam som konstnär, filmare och pedagog. Utbildad på Konstfack och Kungliga konsthögskolan. Åsa har varit lektor i konst på Textil-programmet på Konstfack och regisserat reklamfilm och musikvideos, samt drivit flertalet konstpedagogiska projekt i samarbete med olika konstinstitutioner och skolor. Åsa är den vars konstnärskap denna idéprocess bygger kring och det är hon som har fått i uppdrag att ta fram det permanenta konstverket för platsen.

Eva Linder är verksam som konstnär och pedagog. Hon är utbildad på Umeå Konsthögskola. Till vardags skapar hon handtuftade konstverk och arbetar med öppen verksamhet på Kulturskolan i Tynnered. I detta projekt assisterar hon Åsa som medhjälpare och med-facilitator under träffarna.

Kompani 415 är en kulturförening och kontorskollektiv med adress Markententerivägen 1, Kvibergs Park. Här kan du hyra kontorsplats eller lokal för ett event. Framöver hoppas vi öppna dörrarna till ett kafé i våra lokaler.

Göteborg Konst är en del av Göteborgs kulturförvaltning. Projektet processleds av Göteborg Konst, Göteborgs Stads kulturförvaltning.Konstprojektet och konstverket är initierat av föreningen Kompani 415 och finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.
☻♀︎⚭