Aaa-oou-mmmSolo exhibiton at Taverna Brillo, Stockholm, Jan 22- Feb 17, 2021


Photos by Lisa BjörkFrom here to Eternity (pancake snake), 2019When it bursts, it Bursts, 2021

Åsa Cederqvists konstnärliga praktik verkar i skärningspunkten mellan bildkonst, film och koreografi. Genom video, skulptur, installation, fotografi, och ofta med förlängningar i form av performance eller digitala medel och medskaparprocesser – skapar hon humoristiska och oroande universum som navigerar mellan det undermedvetna och det rationella, det fysiska och det efemära. Hennes verk föreslår ofta en skiktad berättelse med en stark känsla av transformation, som om de var i ett konstant tillblivande.

Mitt arbete kretsar alltmer kring hur vi förhåller oss till allt levande, och det som binder oss samman. Hur kan vi ställa om till mer hållbara relationer, både till varandra men framförallt till de ändliga resurser vår planet innehar? Vi är alla – både i det stora och i det lilla – del av ett kretslopp.

En drivkraft i mitt arbete är ett utforskande av civilisationens bakvatten, tillblivelse och lekens potential, som också omfattar ett utforskande av tillit, sårbarhet, skamlöshet och förhandlingar. Mina skulpturer kommer ur en önskan att fånga tillstånd av rörelse, stunder då en betydelse håller på att formas, men ännu inte definierats. Trycken på textilierna är från början en lek med att skapa effekt av vardagliga material, som en rosafärgad deg, eller en mycket inzoomad pannkaka, eller torrlagda jordar avbildade på distans. Det handlar om ett in- och utzoomande, och om att ge ett mikro- och makroperspektiv samma status. Jag jobbar också medvetet med att blanda äckel och begär i mina uttryck, som ett sätt att frigöra lusten och åtrån och låta den få plats i oväntade former. Precis som i leken behöver känslan vara fri.


I Växthusbaren visar Åsa Cederqvist en samling verk som på olika sätt manifesterar detta och hennes utforskande av närvaro, kroppens metabolism och kring att praktisera det osäkra.

OM eller AOM är ett mantra med ursprung i hinduismen och har praktiserats inom yoga i århundranden, och gör så även idag. Allt levande runt oss pulserar och vibrerar – ingenting är egentligen stilla. Ljud- andet av AOM sägs vibrera med frekvensen 432 Hz, vilket är samma vibrationsfrekvens som finns i allt i naturen. Som sådant är AOM universums grundljud, och genom att ljuda detta kan vi symboliskt och fysiskt förenas med jordens allt levande. Prova själv, med lätt öppen mun är det de stavelser som går att ljuda utan att du använder tungan till hjälp; Awe-ooo-mmm


Mark