Some kind of Metabolism

Exhibition at Katrineholms Art Center, Sweden 13 okt-17 nov 2018

SWE:
En sorts Metabolism - utställningstext

Vi lever i en tid där du kan vara överallt samtidigt och tiden och narrationen tänjs ut och böjs. Vi svävar mellan ytterligheter och människans ökade behov av stimulans skruvas upp i takt med det ökade flödet av intryck och snabba belöningar. Trots denna högteknologiska utveckling reagerar våra kroppar och hjärnor fortfarande driftstyrt och känslomässigt instinktivt. Det flyktiga och det stabila samtidigt. Genom att leka, studera kunskapsproduktion, personlig utveckling och ett användande av förväntningar och spänning, utforskar jag betydelsen av fysisk förståelse och en icke-rationell, flerskiktad kommunikation. Det handlar om att skapa rumsliga draman och utforska medskapande processer, samt göra sig känslig vad jag kallar vardagens magi.
Visst är det fantastiskt att vi vet så mycket om många saker men sällan ges vi särskilt utbildning i det som faktiskt ligger mellan det rationella och det emotionella? Jag är intresserad av vad som händer när vi töjer på en form och drar ut på den och omformar det till något nytt, på känsla. Det du känner kanske inte är rationellt, men känslan är ju riktig! Eller? Kan jag kanske få ett svar på mina undringar om jag tittar riktigt länge in i pannkakan på spisen? Kanske kan jag förstå någonting medan jag kramar degen mellan mina fingrar?
På sätt och vis syftar hela utställningen till ett slags genomborrande av vår kultur, det som utgör vår kultur. Att vara en kropp i en kropp, i en förväntan, i ett sammanhang. Om hur det är att vara kvinna, mamma, och konstnär. Att äta eller ätas. Poeten och författaren Ann Carson förklarade detta kring form så bra då hon i en intervju* pekar på det grekiska ordet morphé. Hon säger: ”Varje idé har en sorts form, och när jag började studera grekiska och hittade ordet morphé var det precis det ordet jag letat efter. Till skillnad från ordet ’shape’ i engelskan (jfr. ’form’ i svenskan) som känns rätt svävt, bildar grekiskans morphé mer.. de plastiska konturer som en idé har inuti alla dina sinnen när du snuddar vid idén för första gången, och det är alltid den typen av plasticitet jag strävat efter i ett verk. Jag kan inte börja skriva ner någonting innan jag får en känsla av just det – dess morphé. Och sen vecklas det ut, jag kan inte säga naturligt, men det vecklas ut trevande genom att hålla sig inom dessa plastiska, formbara konturer som utgör dess form, vad den än är.” (fritt översatt från eng.)
Jag känner igen Ann Carsons beskrivning så väl i strävan jag har i de arbeten jag gör. De är till för att visa på just denna rörlighet inom sina egna rörliga, uppsatta, konturer. Och konturerna sätts väl även upp av varje enskild betraktare? För samtidigt som varje människa utgör en morphé (form) är vi oåterkalleligt också del i en större form, formen av vår värld.
Vi skall vara rädda om det oförklarliga, det som inte går att lista, eller direkt förklara. För precis som urvalen strömlinjeformas i takt med att allt fler ytor kommersialiseras, så är jag rädd att vi utarmar jorden på samma sätt som vi utarmar vår kreativa intelligens och vår förmåga till medmänsklighet. Vi eroderar det multikulturella och de viktiga bakteriefloror som behövs för att återbygga kroppens försvar mot skadliga attacker. Vi ska vara rädda om det kretslopp inom vilket vi verkar och omfamna det mångbottnade och ambivalenta.
- Åsa Cederqvist, oktober 2018

* Anne Carson, interview by Michael Silverblatt, in Bookworm, National Public Radio, via KCRW, August 7, 1997, accessed May 17, 2011, http://www.kcrw.com/news-culture/shows/bookworm/anne-carson-2