Mama-Dada-Gaga

A work in progress. A film and a spatial experience to be premiered in 2018

ENG:
Mama-Dada-Gaga is an exploratory and uncompromising film depicting play, definitions and artistic work at large. In collaboration with her 5 year old daughter and Parkinson's diseased mother the visual artist Åsa Cederqvist stage a world under a constant construction. Mama-Dada-Gaga makes up with reality and fiction, questioning the expectations of motherhood and the role of women in an expression freaking out more and more. Mama-Dada-Gaga aim to apply a multilayered narrative of an interaction - between physicality and abstraction, motherhood and childhood / liberation, life and death.

SV:
Mama-Dada-Gaga är en utforskande och kompromisslös film som skildrar lek, definitioner och konstnärligt arbete i stort. I samarbete med sin 5-åriga dotter och Parkinsonsjuka mamma dokumenterar och iscensätter konstnären Åsa Cederqvist en värld under ständig uppbyggnad. M-D-G gör upp med verklighet och fiktion, ifrågasätter förväntningar på moderskapet och kvinnans roll i ett formspråk som ballar ut mer och mer. I en associerande form, reflekterar denna film över kroppslighet och abstraktion, materialitet, uppväxt/frigörelse, liv och död. Resultat är en filmversion på ca 30 min, men även tänkt ett parallellt liv i rumslig installation.
Film still, photo by Frida Wendel
Film still, photo by Frida Wendel