Monu-Mental
(A work in progress)

Monu-Mental
- ett sceniskt upplevelsemonument över kollektivets kraft och de samtida strömningar som förlamar kulturens potentiella mångsidighet.

Monu-mental är ett lajv* och mockumentär som utspelar sig i en överdriven version av vårt samtida kultur- och medialandskap.

Projektet skall erbjuda en satirisk, humoristisk komprimerad variant av vår samtid. Genom att lyfta stora delar av metoder och strukturer för lajv (nordic larp) och låta det möta former, estetik och innehåll i doku-såpor, syftar detta projekt att utgöra ett utgöra ett möjligt utrymme för kritik av vårt samtida kultur- och medielandskap. Innehållsligt bildar en smältdegel av dokusåpa, topplista, audition, kändiskult, skeva skönhetsideal, selfies och confessionals grunden för en övergripande tema, som med avbrott för meningslösa reklamspotar, sammantaget utgör exempel på hur mycket kommersiella krafter som ges plats i det offentliga visuella rummet utan censur och ibland även utan angiven avsändare.
Genom att ringa in och överdriva en gestaltning av föremålet för kritiken och ge detta utrymme att totalblomstra, syftar upplevelsen att väcka det kritiska ögat och viljan till att medverka till en förändring. Vi tror att genom att utsätta sig för detta själv och prova på olika roller, erbjuder projektet en slags rening och tillfälle att ”driva ut” detta ur sitt system, och förhoppningsvis ge en ytterligare objektivitet inför dessa strömningar, t.ex. tävlingsaspekterna som sätter en standard på allt i dess väg, och en slags jingel-/ hisspitchkultur som alltmer breder ut sig i kulturlivet.


* Levande rollspel eller lajv (från engelska live, live role-playing, även LARP av Live Action Role-Playing) liknar improvisationsteater men utan publik. I en påhittad verklighet har alla spelare en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Men hjälp av förutbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en gemensam historia. Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Under lajvet talar och uppför sig spelarna i enlighet med de påhittade rollerna och deras värld. Det finns en övergripande ramberättelse, men inom den har spelarna stor frihet att själva driva handlingen åt nya håll. Bara fantasin sätter gränser. Lajv handlar inte om att fly verkligheten utan att förstå den. Lajv används också i skolor och i olika utbildningsformer för att få deltagarna att lära sig och få olika perspektiv på allt från historia till hur gruppdynamik fungerar.