IRL (feat Vera Granlöfs Där är där man inte är) (2014)

4 tim + 20 min.

Med arbetet IRL sammanför Åsa Cederqvist sin konstnärliga praktik med sitt pedagogiska arbete. Genom att hon bjuder in sin f.d. student Vera Granlöfs arbete som i sin tur lyfter in sociala samspel som kanske inte annars skulle möta ett liknande sammanhang, så förtydligas och förskjuts olika strukturella och sociala rum. I en diptyk möts de två konstnärernas arbete och pressa vår samtid till att se den kärlek som finns därute, och vittna om en generös inställning till människans potential och om en omsorg kring ett offentligt rum för alla – och peka på vart ens uppmärksamhet, per automatik, riktas.