MATERIALET, GENIET OCH DET OSYNLIGA KONTRAKTET

MATERIALET, GENIET och DET OSYNLIGA KONTRAKTET är en bok med utgångspunkt i Åsa Cederqvists konstnärliga arbete. Materialet bygger på samtal mellan Åsa Cederqvist och Sinziana Ravini, Camilla Larsson, Magnus Lundqvist, Vanja Hermele, Lisa Holmqvist, Johanna Gustafsson Fürst och Studio SM som ägt rum under 2011 – 2012. Resultatet är ett kollektivt skapat konstnärsporträtt under uppbyggnad och en inblick i Åsa Cederqvists arbete.

Boken är en första del i ett fortlöpande performativt projekt där jag tillgängliggör mitt arbete på nya sätt, i nya vokabulär. Genom att hänga ut mina funderingar och låta letandet bli en form syftar detta projekt till att förtydliga de risker som ett kreativt arbete alltid innehåller, samt belysa det ofta ordlösa språk som mina verk talar genom.

Formgivning Studio SM
Redaktion Åsa Cederqvist, Studio SM
Studiofotografier Märta Thisner
Upplaga 700 ex
Omfång 228 sidor
Språk Svenska
Utgivning Åsa Cederqvist